Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

9
 

เริ่มนับ 11 เมษายน 2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP

ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 57 คน
สถิติเดือนนี้ 1521 คน
สถิติปีนี้8030 คน
สถิติทั้งหมด 67822 คน


 ข้อมูลทั่วไป
......................................
 ความเป็นมา
......................................
 ประชาคมอาเซียน
......................................
 กฏบัตรอาเซียน
......................................
 การประชุมสุดยอดผู้นำฯ
......................................
 อาเซียน +3
...................................... 
  
การ์ตูนเกี่ยวกับอาเซียน  
 

ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง ท่องโลกอาเซียน

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน” จัดทำโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นแก่เยาวชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้นำเสนอผ่านตัวละครที่ เป็นมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อ“บลู”กับเพื่อนๆ ของเขาอีก 10 คน ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก อาเซียนทั้งสิบประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอาเซียนของประเทศไทย เห็นว่ากฏบัตรอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของประชาคมอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญแก่ภาคประชาสังคมในกระบวนการกำหนดนโยบาย ดังนั้น การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนจึงมี ความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของ ภูมิภาค และยังเป็นพลังสำคัญต่ออนาคตของอาเซียน

ในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551เป็นต้นมา รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนัก ในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน และเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบายและทิศทางของประเทศ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย โครงการยุวทูตความดีกับ อาเซียน การแข่งขันเรียงความภาษาไทยเกี่ยวกับอาเซียน การแข่งขันทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์อาเซียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การ์ตูนท่องโลกอาเซียนนอกจากจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างความคุ้นเคยกับอาเซียน ยังจะสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่มีจิตใจรักการ์ตูนทุกคนอีกด้วยEpisode 1Episode 2Episode 3
Episode 4
Episode 5

ที่มา : http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/asean_discovery_cartoon.php  (15 พ.ย. 2554)